ЄВРОСТАНДАРТСЕРТИФІКАЦІЯ | Сертифікація систем управління безпекою та гігієною праці OHSAS 18001 (ДСТУ OHSAS 18001)

Сертифікація систем управління безпекою та гігієною праці OHSAS 18001 (ДСТУ OHSAS 18001)

Сертифікація систем управління безпекою та гігієною праці OHSAS 18001 (ДСТУ OHSAS 18001)

Стандарт ДСТУ OHSAS 18001:2010 (OHSAS 18001:2007, IDT) регламентує побудову системи якості на підприємстві, яка спрямована на підтримку системи охорони праці на підприємстві, гігієни праці, безпеки співробітників тощо. Він містить мінімальні вимоги до системи охорони праці і промислової безпеки. Підприємство яке впровадило та сертифікувало таку систему демонструє наступні можливості:

  • можливість створення кращих та безпечніших умов праці;
  • можливість своєчасного виявлення загроз та їх ліквідації;
  • зниження вірогідності аварій, нещасних випадків та інцидентів;
  • відповідати нормативно-правовим вимогам та підвищувати загальну ефективність персоналу.

Стандарт застосовується до підприємств будь-якого типу, незалежно від розміру, місцезнаходження, характеру та складності виробництва. Він може бути впроваджений самостійно на підприємстві, або інтегрований з будь-якою іншою системою управління, наприклад ISO 9001, ISO 14001 чи ISO 22000.

Орган з сертифікації систем менеджменту «ЄВРОСТАНДАРТСЕРТИФІКАЦІЯ» проводить сертифікацію систем управління гігієною та безпекою праці, на відповідність вимогам державного стандарту ДСТУ OHSAS 18001:2010 (OHSAS 18001:2007). Завдяки сертифікації вимогам стандарту OHSAS 18001, підприємство отримує наступні переваги:

  • позитивний імідж, як з боку партнерів чи споживачів, так і з боку державних наглядових органів;
  • інвестиційна привабливість, по причині зниження професійних ризиків;
  • підвищення конкурентоспроможності серед конкурентів.