Політика щодо неупередженості

ПОЛІТИКА
органу з сертифікації систем менеджменту
ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТСЕРТИФІКАЦІЯ»
щодо неупередженості

Орган з сертифікації систем менеджменту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОСТАНДАРТСЕРТИФІКАЦІЯ» (далі – ОС) засвідчує, що:

 1. він є незалежним у юридичному та фінансовому відношенні від замовників або інших сторін, зацікавлених у сертифікації систем менеджменту;
 2. він є неупередженим під час виконання діяльності з сертифікації, регулює конфлікт інтересів і забезпечує об’єктивність діяльності з сертифікації систем менеджменту;
 3. не проводить сертифікацію систем менеджменту іншого органу з сертифікації щодо діяльності з сертифікації системи менеджменту;
 4. не проводить внутрішні аудити сертифікованим замовникам;
 5. має документально оформлену структуру, яка гарантує неупередженість, зокрема положення, що забезпечують неупередженість дій ОС;
 6. має фінансову стабільність і ресурси, необхідні для функціонування системи сертифікації;
 7. забезпечує, щоб кожне рішення щодо сертифікації виносила особа, що не брала участі в оцінюванні;
 8. забезпечує незалежність та неупередженість вищого керівництва і персоналу ОС (як внутрішнього так і зовнішнього) від будь-якого комерційного, фінансового або іншого тиску, який міг би впливати на результати сертифікації;
 9. не пропонує та не надає консалтингових послуг стосовно систем менеджменту;
 10. не проводить сертифікацію системи менеджменту, стосовно якої він виконував внутрішні аудити протягом двох років, від дати закінчення внутрішнього аудиту;
 11. не сертифікує систему менеджменту, стосовно якої замовник отримав консалтинг щодо системи управління або внутрішні аудити, якщо зв'язки між ОС та консалтинговою організацією становлять неприйнятну загрозу неупередженості ОС;
 12. рішення ОС ґрунтуються на об’єктивних доказах відповідності, які отримані ОС, і на рішення ОС не впливають інші інтереси та інші зацікавлені сторони;
 13. не залучає до здійснення аудитів консалтингову організацію з питань систем менеджменту;
 14. діяльність ОС не представляється та не пропонується як діяльність, що пов’язана з діяльністю організації, яка надає консультування з питань систем менеджменту;
 15. неупередженість ОС забезпечується завдяки функціонуванню Комітету ОС, який забезпечує неупередженість.