Сертифікація систем управління охороною здоров’я та безпекою праці ISO 45001(ДСТУ ISO 45001)

Сертифікація систем управління охороною здоров’я та безпекою праці ISO 45001(ДСТУ ISO 45001)

Кожен день тисячі людей гинуть через нещасні випадки на виробництві або в результаті смертельних захворювань, пов’язаних з робочими процесами. Особливістю стандарту ISO 45001 є його можливість не тільки уникати смертельних випадків, а й не допускати їх появи в майбутньому. Крім того, підвищення рівня відповідальності суттєво підвищує імідж компанії та репутацію. Дана система менеджменту розроблена технічним комітетом міжнародної організації по стандартизації на основі положень OHSAS 18001 і заміняє стандарт з 2021 року.

Основні відмінності нового стандарту ISO 45001 від OHSAS 18001:

 • Старий стандарт базується на процедурах, а новий – застосовує сучасний процесний підхід;
 • Розглядає ризики і можливості, тоді як OHSAS 18001 опирався лише на ризики;
 • До нового стандарту додано розгляд думки зацікавлених сторін.

Основа стандарту- оцінка ризиків і можливостей планування відповідних дій. Особливе значення і увага приділяється здоров'ю працівників, включаючи фізичні і психологічні чинники, відсутність дискримінації і можливість відстоювати свої права. В основі стандарту - лідерство і відповідальність вищого керівництва, яке продемонстровано через результативність системи менеджменту на відповідність стандарту.

ISO 45001 розроблений для застосування вищим керівництвом, він спрямований на забезпечення безпеки на робочому місці для співробітників і відвідувачів. У процесі виконання таких завдань вкрай важливо контролювати всі фактори, які можуть спровокувати захворювання, появу травм і в екстремальних випадках призвести до смерті.

Переваги, які отримують компанії, системи менеджменту яких відповідають вимогам міжнародного стандарту ISO 45001:

 • Зменшує тимчасові і виробничі втрати;

  Незалежно від того, наскільки великою є організація, безпека повинна бути на першому місці. Правильно впроваджена і сертифікована по ISO 45001 система менеджменту охороною здоров’я та безпекою праці сприяє створенню ефективних і дієвих меж для співробітників, які допоможуть звести до мінімуму або запобігти травмам, нещасним випадкам. До проблем, з якими стикаються малі підприємства через виробничі травми або хвороби, відноситься і брак робочої сили, особливо в тих організаціях, де працює всього кілька співробітників. Відсутність співробітників, безумовно, впливає на продуктивність, ефективність і результативність інших співробітників, а також на кількість наданої продукції або послуг, як на короткостроковій, так і на довгостроковій основі.

 • Демонстрація прихильності захисту персоналу;
 • Підвищення продуктивності праці;

  Правильно впроваджена система і практика менеджменту охороною здоров’я та безпекою праці, чому сприяють принципи стандарту ISO 45001, створюють можливості для малого бізнесу вирішувати проблеми в даній сфері кожен раз за допомогою стандартизованого підходу, який дозволяє систематично реагувати, замість того, щоб вирішувати питання і проблеми кожен раз по-різному.

 • Стає невід'ємною частиною стійкої стратегії;
 • Формується позитивний образ перед клієнтами та зацікавленими сторонами;
 • Підвищення репутації в сфері безпеки і гігієни праці;

  Демонструючи, що компанія виконує свої зобов'язання щодо здоров'я та безпеки працівників, вона захищає і підвищує свою репутацію і довіру. Це також ясно дає зрозуміти клієнтам, що компанія прагне працювати відповідно до принципів охорони праці та техніки безпеки. Покупці і потенційні клієнти мають більше впевненості на початку співпраці з компанією, що значно підвищує конкурентоспроможність бізнесу та зміцнює бренд.

 • Скорочення страхових внесків;
 • Підвищення інформованості та лояльності співробітників;

  Хороша система управлінням охороною здоров’я та безпекою праці збільшує прихильність співробітників до організації, створюючи і зміцнюючи команду. Стандарт ISO 45001 допомагає малому бізнесу більш ефективно управляти своїм персоналом, визначаючи прийнятне і неприпустиме поводження на робочому місці.

 • Поліпшується культура безпеки;
 • Потенційна економія витрат - за рахунок зниження компенсацій працівникам за непрацездатності та зменшення порушень виробничої дисципліни;

Вживаючи заходів для постійного поліпшення, навіть якщо вони впроваджуються поступово, малі підприємства не тільки покращують свою продукцію або процеси, але і покращують свої результати і стратегію, а також відносини з клієнтами, співробітниками і постачальниками. Тому, думаючи про майбутнє запровадження і сертифікації по ISO 45001, не сумнівайтеся - просто зробіть це. Це обов'язково принесе ще більше переваг Вашому бізнесу.

Органом з сертифікації систем менеджменту «ЄВРОСТАНДАРТСЕРТИФІКАЦІЯ» проводиться сертифікація систем управління охороною здоров’я та безпекою праці на відповідність вимогам стандарту ISO 45001. Наш орган має міжнародну акредитацію від незалежного органу з акредитації ASCB (США) щодо стандарту ISO 45001:2018 (Атестат № 202208-04)

Сертифікація ISO 45001 рано чи пізно стане необхідною для всіх підприємств. Адже персонал - один з головних ресурсів, що забезпечує розвиток компанії. Тому вкрай важливо подбати не тільки про фінансову чи інформаційній безпеці, але ще і про безпеку співробітників.